Szukasz partnera do realizaji skomplikowanego projektu? Zapraszamy do kontaktu...

Pattern Bg
Teatr Jaracza

Opis


Teatr Jaracza

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi – najstarszy łódzki teatr, kontynuator tradycji najstarszej stałej sceny w mieście uruchomionej 6 października 1888 z inicjatywy Łucjana Kościeleckiego przy ul. Piotrkowskiej. Po pożarze gmachu przy ul. Piotrkowskiej, teatr został przeniesiony do budynku przy ul. Cegielnianej 63 (obecnie ul. Jaracza 27), gdzie działa do dziś.

Budynek ma nowoczesną szklaną fasadę, a na niej wyeksponowany portret patrona - Stefana Jaracza.

Zdjęcia z realizacji

Zdjęcie 1

Teatr Jaracza

Zdjęcie 2

Teatr Jaracza

Zdjęcie 3

Teatr Jaracza

Zdjecie 4

Teatr Jaracza